etusivu

esittely

kurssitarjonta

koulutus

konsultointi

kustannus

yhteistyö

cv

matkailu

in English

KONFLIKTIEN KÄSITTELY

1. Erilaisuus on vaikeasti jalostettava voimavara
- erilaisuuden ymmärtäminen
- itsetuntemuksen merkitys vuorovaikutuksessa

2. Ongelman nimeäminen selkiyttää ajattelua
- nostetaanko kissa pöydälle?
- hyvä neuvottelu purkaa paineita
- ongelman käsittelyn prosessi

3. Konfliktit kuuluvat elämään
- konfliktikäyttäytymisen mallit

4. Missä on muutosvoima?
- kypsyys palautteen antamiseen ja vastaanottamiseen
- muutosprosessin hallinta
- muutosten seuranta ja arviointi

5. Työpaikkakulttuuri ja pelisäännöt
- oman työpaikkakulttuurin määrittely ja ohjattu arviointi
- pelisäännöt eläviksi

Kesto kokopäivä tai ryhmästä ja muutostavoitteesta riippuen kaksi päivää, joista jälkimmäinen purkaa kokeiltujen uusien toimintatapojen tuloksia. Mahdollisuus toteuttaa sovittaessa etätehtävä ennen ensimmäistä tapaamiskertaa.


TIIMI TOIMIVAKSI

1. Tiimin toimivuuden tasot
- erilaiset työskentelymallit

2. Tiimin arviointi ja kehittäminen
- keskeiset solmukohdat
- voimaa onnistumisista
- tiimin muuttuvat tavoitteet

Kesto 4 tuntia
max 16 osallistujaa


TIIMIN RAKENTAMINEN

1. Tiimin rakentamisen raamit
- perustehtävän tarkistaminen

2. Strategisen suunnittelun prosessi
- vahvuuksien kartoittaminen
- toiminta-alueiden valinta
- odotukset
- toimintamallit, tapauskohtainen rakentaminen
- työskentelymalleja

Kesto kokopäivä


LAATUA PALVELUUN

1. Asiakaskeskeisyys organisaatiossa
- palvelukuva
- yrityskuva

2. Asiakkaan odotukset
- asiakkaan odotukset ja niihin vaikuttavat tekijät
- asiakkaan käyttämät laadun mittarit

3. Palvelun henki
- asiakkaan ehdoilla – minne saakka
- organisaation yhteinen palveluprofiili
- seitsemän kuolemansyntiä

4. Asiakaspalaute
- hankinta ja käsittelyprosessit
- organisaation toimintatapaohjeen rakentaminen

Kesto kokopäivä tai 6 h + etätehtävä + yhteinen arviointikeskustelu työpaikalla


ESIINTYMISPELOSTA ESIINTYMISVARMUUTEEN

Tehokkaan viestijän profiili
Jännittäminen:
- keinoja jännittämisen hallintaan
- tunnista positiivinen vireystaso

Tehokas sanoman muotoilu
- erilaiset tehokeinot suullisessa esityksessä
- miten aloitan, miten lopetan, miten havainnollistan

Erilaiset puhetilanteet
- alustukset, onnittelupuheet, esittelyt, kiitokset

Kehonkieli
- myönteiset ja kielteiset viestimme

Tehokas äänenkäyttö
- oikea hengitystekniikka
- artikulaatio, tauotus, äänen väri, rytmitys ja tempo

Erilaisia puheharjoituksia

Tilannepuheen videointi ja kuulijapalaute

Kesto 2 pv
Ryhmäkoko max 16 henkeä

Tarjoamme myös yksityistunteja, jotka on sovitettavissa asikaan oman aikataulun mukaisesti.


YRITYKSEN KEHITYSPÄIVÄ

Sisältää:
1) Ohjattua ryhmätyöskentelyä yrityskohtaisesti tärkeän aiheen parissa esim. tiimityöskentely, työssäjaksaminen, ajanhallinta tai aito asiakaslähtöisyys. Aihe valittavissa yrityksen tarpeiden mukaan.

2) Ohjattuja henkilöstön kehittämiskeskusteluja joihin voidaan liittää selvä jatkumo ja jotka tukevat oleellisesti sekä johdon että työntekijän tavoitteita.

3) Uutta virtaa jaksamiseen myös erilaisten aktiviteettien kautta

Päivä rakennetaan yhdessä asiakkaan kanssa ja se sisältää suunnittelutapaamisen sekä etätehtävän. Voidaan liittää jatkokehitystä ja seurantaa tukevia osia. Kesto määräytyy kehityskeskustelujen määrän mukaan (max. 6 kpl/pvä).


Tutustu itseesi - tee tavoitteesi näkyviksi

I Osa
Aarrekartta-tyyppinen työskentelyosio n. 3 h. Osion aikana visualisoit tavoitteesi ja teet ne myös kirjalliseen muotoon.

II Osa
Miten tähän hetkeen on tultu, millaisten vaiheiden kautta. Oman elämänkaaren rakentaminen. Toteutetaan visuaalinen ja kirjallinen osuus elämänkaaresta.

III Osa
Toteutetaan yhdessä ryhmän kanssa yhteinen tuotos kahden aikaisemman osion yksilötöistä. Tuotos voi olla valokuvanäyttely, prosessidraama tai muu ryhmän valitsema yhteinen esitys.

Prosessi etenee ryhmän omien työskentelyvalintojen mukaan ja jokainen kurssi on siksi uniikkitapahtuma.

Kurssin alkuvaiheessa luodaan lopputuotoksen toteutukselle yhteinen suunnitelma.


gsm 0400 750 202 || sähköposti riitta.kiuru (ät] viestintakiuru.fi

esittely || kurssitarjonta || koulutus || konsultointi || kustannus || yhteistyö || kysely/palaute || matkailu || etusivu || in English