etusivu

esittely

kurssitarjonta

koulutus

konsultointi

kustannus

yhteistyö

cv

matkailu

in English

esittely

Koulutukseen, konsultointiin ja kustannustoimintaan keskittynyt Viestintäkiuru Oy on perustettu vuonna 1992. Yrityksessä on mukana neljä osakasta. Koulutus- ja konsultointitoiminnasta vastaava Riitta Kiuru on taidekasvattaja, filosofian maisteri, jolla on graafisen- ja visuaalisen suunnittelun opintojen lisäksi usean vuoden draamaopinnot. Pedagogista draamaa käytetään oppilaitos- ja työyhteisökoulutuksissa. Draama soveltuu hyvin toiminnallisena menetelmänä viestintä- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen, ryhmäyttämiseen esim. koulutuksen tai projektin aloitusvaiheessa sekä asennekasvatukseen.Draaman avulla voidaan opiskella myös asiakaspalvelutaitoja.

Riitta Kiuru on suorittanut Opetushallituksen hyväksymän Näyttötutkintomestarin asiantuntijakoulutuksen. Hän on vastannut mm. näyttöön valmistavasta koulutuksesta Savon Ammatti- ja Aikuisopistossa, osallistunut eri puolilla Suomea näyttöjen konsultointitehtäviin ja toiminut vuosia mm. näyttöjen arvioijana Otavan Opistossa Mikkelissä.

DRAAMAN ANSIOSTA

1. Mahdollisuus kokea uudelleen keskenjääneet ja ongelmalliset tilanteet ja etsiä niihin vaihtoehtoisia ratkaisuja.

2. Mahdollisuus elää sellaisia rooleja ja tilanteita, joita aiemmin ei ole mahdollisuus saada.

3. Mahdollisuus “tässä ja nyt” realisoida ja muuttaa omia omaksuttuja käsityksiä itsestä ja muiden odotuksista itseään kohtaan.

4. Mahdollisuus löytää uusia vaihtoehtoisia ja enemmän omaa luovuutta omaavia ratkaisuja oman toiminnan perustaksi.

5. Mahdollisuus elää tunnekokemuksia läpi, jotka ovat tiedostamattomia ja kuitenkin vahvasti toimintaa ohjaavia

6. Abstraktisten kokemusten jakaminen ja ymmärtämien.

MIKSI TOIMINNALLISET MENETELMÄT

1. Itsetuntemuksen paraneminen
2. Empatiakyvyn lisääntyminen

3. Itseilmaisun lisääntyminen
4. Sosiaalisten valmiuksien lisääntyminen

5. Omien kykyjen ja voimavarojen esilletuleminen
6. Luovuuden vapautuminen

7. Uusien ja erilaisten käyttäytymismuotojen kokeilu
8. Vuorovaikutustaitojen lisääntyminen


gsm 0400 750 202 || sähköposti riitta.kiuru (ät] viestintakiuru.fi

esittely || kurssitarjonta || koulutus || konsultointi || kustannus || yhteistyö || kysely/palaute || matkailu || etusivu || in English